РАСПОРЕД СТУДЕНАТА НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА ПО ИЗБОРУ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.

RAZVRSTAVANJE NA PREDMETU STRANI JEZIK PO IZBORU

SVI studenti sa spiska u obavezi su da dođu na inicijalno testiranje i prozivku 3. oktobra 2022. godine u 14 časova po rasporedu u nastavku. Studenti koji ne dođu na testiranje gube mesto na dodeljenom jeziku i moraju se prebaciti na neki od jezika na kojima ima dostupnih mesta.

NAPOMENA: STUDENTI KOJI NISU NA SPISKU ili su nerazvrstani moraju se javiti Centru za jezike na languages@ff.uns.ac.rs do 15. oktobra 2022.

STUDENTI PRVE GODINE NE SMEJU DA PROMENE JEZIK KOJI SU SAMI IZABRALI PRI UPISU!

SPISAK

Studijski program:

Engleski jezik i književnost 

Filozofija. 

Nemački jezik i književnost 

Mađarski jezik i književnost 

Istorija. 

Italijanski jezik, kniževnost i kultura. 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti 

Komunikologija. 

Kulturologija. 

Pedagogija. 

Psihologija. 

Rusinski jezik i književnost 

Ruski jezik i književnost 

Slovački jezik i književnost 

Socijalni rad. 

Sociologija. 

Španski jezik, kniževnost i kultura. 

Srpska književnost i jezik. 

Srpski jezik i književnost 

Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost 

Žurnalistika. 

STUDENTI 3. godine. 

 

 

 

Engleski jezik i književnost

 
RB Student Jezik
1 Anđelić (Zoran) Vanja francuski
2 Aroki (Aristid) Ana italijanski
3 Barca (Želimir) Samuel nemački
4 Batinić (Svetozar) Vuk nemački
5 Birčaković (Branko) Ivana španski
6 Bohocki (Valti) Teodor nemački
7 Bošković (Radenko) Nataša ruski
8 Bujak (Miroslav) Vladimir francuski
9 Čapko (Janko) Magdalena španski
10 Ćosić (Srđan) Ivana španski
11 Cvetnarević (Goran) Tijana italijanski
12 Đerković (Violeta) Teodora italijanski
13 Dobrić (Miroslav) Predrag ruski
14 Drezgić (Zoran) Milica nemački
15 Dudaš (Janko) Aleksandar francuski
16 Dukić (Milan) Katarina španski
17 Eremić (Boris) Nina francuski
18 Eremić (Katarina) Iva francuski
19 Filipović (Nebojša) Konstantin korejski
20 Gledić (Mile) Jelena italijanski
21 Horvat (Tibor) Ana Maria nemački
22 Ilić (Nikola) Magdalena španski
23 Isakov (Nenad) Ema italijanski
24 Ivanović (Slobodan) Neda španski
25 Izuela Matijević (Simao) Nikola španski
26 Jankov (Stevica) Stefan nemački
27 Josipović (Boran) Anja korejski
28 Jovanović (Goran) Sara ruski
29 Karanović (Dušan) Magdalena korejski
30 Karanović (Vladimir) Ivana španski
31 Konc (Saša) Marko španski
32 Korica (Mladen) Milica nemački
33 Košić (Đorđe) Petar francuski
34 Kulić (Ivan) Isidora francuski
35 Lazarević (Dejan) Tamara italijanski
36 Lazić (Saša) Anđela španski
37 Lukić (Dušan) Danilo kineski
38 Lukić (Želјko) Ana korejski
39 Majher (Ivan) Katarina kineski
40 Matijaš (Saša) Teodora španski
41 Mikić (Marko) Dunja francuski
42 Milovanov (Aleksandar) Stefan korejski
43 Misalјević (Edin) Mina nemački
44 Mišković (Bojana) Daniel kineski
45 Mitrović (Vladimir) Jovana ruski
46 Nikoličić (Dejan) Darinka italijanski
47 Obradović (Dragan) Jelena španski
48 Ostojić (Goran) Marina nemački
49 Pavlović (Stanko) Milica** nemački
50 Petković (Goran) Vojin italijanski
51 Petković (Vladimir) Anastasija italijanski
52 Petković (Vladimir) Sara korejski
53 Plančak (Vlado) Ivana italijanski
54 Rađen (Goran) Iva korejski
55 Radlovački (Nikola) Larisa korejski
56 Radomirović (Zoran) Luka ruski
57 Ristić (Ivica) Kristina francuski
58 Ristić (Želјko) Isidora grčki
59 Savić (Igor) Irina italijanski
60 Simić (Slobodan) Milica francuski
61 Škundrić (Milan) Jovana španski
62 Slović (Mijorad) Anđela korejski
63 Smilјanić (Dimitrije) Sanela španski
64 Šreder (Laslo) Laslo nemački
65 Stakić (Vladimir) Aleksa nemački
66 Stojanović (Tihomir) Marija kineski
67 Stojković (Zoran) Katarina korejski
68 Sudarski (Bojan) Milana španski
69 Todorović (Miliša) Nataša nemački
70 Tomić (Zoran) Milica španski
71 Tot (Adriana) Jazmin kineski
72 Trivunović (Đurađ) Stefan španski
73 Trklјa (Branislav) Katarina italijanski
74 Vidakov (Stevan) Anđela italijanski
75 Vrsajkov (Danislav) Stefan francuski
76 Žagar (Vjekoslav) Tamara korejski
77 Zavišin (Vera) Mina španski
78 Živanović (Milovan) Teodora italijanski
 
 

Filozofija

 
RB Student Jezik
1 Bacotić (Darko) Lena francuski
2 Bordaš (Zoran) Dejan korejski
3 Čavić (Vedrana) Milica grčki
4 Đorđić (Boško) Bojan ruski
5 Filipović (Cvijetin) Marija francuski
6 Gavrić (Igor) Nađa italijanski
7 Gojković (Miroslav) Ana francuski
8 Kovačević (Dragan) Katarina ruski
9 Kujundžić Anđela portugalski
10 Medan (Novak) Gordana ruski
11 Mezei (Tomislav) Leon engleski
12 Mihailović (Vojislav) Katarina italijanski
13 Milić (Đorđe) Staša ruski
14 Milјatović (Nenad) Nina ruski
15 Obradović (Miodrag) Ivana nemački
16 Obradović (Radmilo) Petar ruski
17 Pavić (Vladan) Iva francuski
18 Polјak (Đura) Đura poljski
19 Radosavlјević (Goran) Marija španski
20 Ranđić (Milivoj) Konstantin engleski
21 Rudić Vranić (Marinko) Mario italijanski
22 Straživuk (Zoran) Jovan italijanski
23 Tešić (Zoran) Luka ruski
24 Tomić (Saša) Nikola španski
25 Tubić (Svetlana) Jelena ruski
26 Velјković (Siniša) Miloš francuski
27 Vrtunić (Borislav) Bojana nemački
28 Vujmilović (Miodrag) Jovan francuski
29 Vuković Uroš ruski
 
 

Nemački jezik i književnost

 
RB Student Jezik
1 Arnautović (Milenko) Andrea španski
2 Arnautović (Predrag) Petar italijanski
3 Baltić Mihailo francuski
4 Baračkov (Želјko) Marina italijanski
5 Bjelanović (Dalibor) Nemanja italijanski
6 Blagojević (Milenko) Nikola italijanski
7 Bojanić (Predrag) Jana španski
8 Božić (Dragan) Vlasta italijanski
9 Ćulibrk (Milivoj) Tamara italijanski
10 Drinić Jelena korejski
11 Gačić (Želјko) Teodora španski
12 Glavaški (Tereza) Marina francuski
13 Gubić (Ivica) Jovana španski
14 Herrmann (Dirk) Mark španski
15 Knežević (Kosman) Kristina italijanski
16 Košić Đorđe korejski
17 Krnjeta Đurđa francuski
18 Laketić (Tihomir) Tijana francuski
19 Malijević (Stojadin) Mateja španski
20 Mijanović (Gavrilo) Nevena italijanski
21 Mijatović (Radenko) Anja francuski
22 Nešić (Snežana) Dušanka ruski
23 Oparnica (Miodrag) Stefani engleski
24 Pajić (Zoran) Lana poljski
25 Pantelić (Petar) Nevena engleski
26 Pastovnjicki (Boris) Maša italijanski
27 Pavković Aleksandar ruski
28 Savić Ivana francuski
29 Schreijag Angela francuski
30 Stokić (Miodrag) Đurđina grčki
31 Stupar (Dragan) Milica rusinski
32 Tadić (Goran) Boris francuski
33 Tejić (Zoran) Lazar engleski
34 Tomić Stanojević (Zoran) Ana italijanski
35 Turinski (Žarko) Milica španski
36 Živković (Milan) Nevena grčki
37 Živković (Perica) Anđela italijanski
 
 

Mađarski jezik i književnost

 
RB Student Jezik
1 Đerfi Horvat (Ištvan) Gizela engleski
2 Rekecki (Atila) Vivien engleski
3 Szabo Nemedi (Peter) Robert engleski
4 Gal (Zoltan) Melinda italijanski
5 Mađar (Gelert) Mercedes italijanski
6 Varga (Janoš) Kristina italijanski
7 Zsiga (Norbert) Réka italijanski
8 Pusti (Robert) Kristian ruski
9 Guba (Laslo) Loreta slovački
10 Tot (Ištvan) Nikoleta slovački
11 Ereš (Čaba) Henrieta španski
12 Radu (Siniša) Leontina španski
13 Gabor (Robert) Nikoleta korejski
14 Vojnić (Siniša) Bojana korejski
 
 

Istorija

 
RB Student Jezik
1 Adamović (Đurađ) Dušan italijanski
2 Barać Živko ruski
3 Beara (Milena) Jovana rumunski
4 Bulatović (Želјko) Jovan ruski
5 Čavić (Dejan) Anja mađarski
6 Crepulјa (Slobodan) Igor nemački
7 Dacić (Milenko) Ognjen nemački
8 Đaković (Dalibor) Konstantin španski
9 Đekić (Davor) Nikola mađarski
10 Delibašić (Milorad) Vasilije engleski
11 Divković (Bono) Dario poljski
12 Đokić (Goran) Jovan ruski
13 Drlјača (Bilјana) Anja italijanski
14 Ečegi (Kristian) Adam ruski
15 Feldvari (Novica) Josip mađarski
16 Filipović (Nebojša) Konstantin italijanski
17 Gvozdenović (Stevan) Marko španski
18 Hrješik (Adam) Danijel nemački
19 Kaić (Aleksandra) Luna engleski
20 Kresta (Zoltan) Dušan francuski
21 Krnetić Grebenar (Lazar) Dejan mađarski
22 Kurilić (Milan) Petar ruski
23 Lautarević (Zoran) Elena grčki
24 Lazić (Aleksandar) Vuk ruski
25 Lemajić Stajkić (Miroslav) Filip španski
26 Ljuština (Mane) Dušan nemački
27 Lukač (Atila) Adrien italijanski
28 Milikić (Krste) Dunja portugalski
29 Milošević (Goran) Aleksandar španski
30 Milošević (Saša) Pavle nemački
31 Milovanović (Dejan) Luka ruski
32 Milovanović (Radenko) Stevo rusinski
33 Milović (Slobodan) Marko engleski
34 Momčilović (Saša) Vanja portugalski
35 Pančić (Marin) Kristina španski
36 Periškić (Ivan) Strahinja grčki
37 Popović (Đorđe) Nikola španski
38 Radić (Dejan) Ivan nemački
39 Rajić (Saša) Jovan grčki
40 Rebić (Đuro) Đorđe engleski
41 Rmuš (Bratislav) Jelena korejski
42 Stevanović (Milan) Luka engleski
43 Truta (Rajko) Dragan italijanski
44 Uroš (Zoran) Todorović grčki
45 Vuić (Milan) Georgije ruski
46 Vujanić (Milorad) Nemanja ruski
47 Vujić (Vladimir) Maja grčki
48 Žutić (Dejan) Marko engleski
 
 

Italijanski jezik, kniževnost i kultura

 
RB Student Jezik
1 Balaž (Ištvan) Sara grčki
2 Kovačević Kristina engleski
3 Malešev Jelena engleski
4 Milošević (Nikola) Jovica ruski
5 Vasković Teodora francuski
6 Vuksanović Jelena francuski
 
 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

RB Student Jezik
1 Arva (Ervin) Teodora španski
2 Bogojević (Zoran) Leona engleski
3 Đorđević (Milovan) Natalija portugalski
4 Drašković (Mijat) Nera španski
5 Drobnjak (Srećko) Marijana španski
6 Mandić (Boško) Aleksandra ruski
7 Nјegovan (Aleksandar) Olivera nemački
8 Palić (Petar) Dušan ruski
9 Pašić (Želјko) Vladislava španski
10 Plavšić (Andreja) Nora ruski
11 Popržen (Miroslav) Nikolina grčki
12 Rodić (Goran) Tamara francuski
13 Sakulski Angelina francuski
14 Tadić (Danijel) Helena ruski
15 Velјović (Milan) Milica italijanski
 
 
 

Komunikologija

 
RB Student Jezik
1 Antić (Milovan) Marko španski
2 Ćapin (Rajko) Lana španski
3 Drinić (Mile) Maša španski
4 Dukić (Milan) Katarina engleski
5 Đurić (Goran) Ana italijanski
6 Đurić (Vesna) Aleksa francuski
7 Erović (Aleksandar) Lena italijanski
8 Gavrić (Nјegoslav) Tanja korejski
9 Golubović (Nebojša) Sergej engleski
10 Grabović (Miloje) Anđela španski
11 Ivanović (Damir) Ana španski
12 Knežević (Kosman) Anđela nemački
13 Knežević (Milan) Dunja španski
14 Krajina (Ranko) Teodora italijanski
15 Krnjajski Jović (Dejan) Maja engleski
16 Lozančić (Boris) Mina italijanski
17 Lukić (Milan) Nevena italijanski
18 Lukić (Milenko) Tanja engleski
19 Martačić (Slobodan) Andrijana slovački
20 Mihajlović (Dara) Jelena engleski
21 Mihajlović (Vojkan) Milica engleski
22 Miladinov (Aleksandar) Natalija italijanski
23 Milošević (Ljubomir) Tamara španski
24 Nenadić (Nenad) Teodora španski
25 Nikić (Lazo) Radomir nemački
26 Novaković (Miroslav) Olivera španski
27 Petrović (Đorđe) Nina italijanski
28 Radivoj (Duško) Sara italijanski
29 Radukić (Miroslav) Jovana ruski
30 Ratković (Želјko) Mato nemački
31 Šešum (Nebojša) Milan italijanski
32 Sovilј (Igor) Anja italijanski
33 Vasić (Darko) Sara španski
34 Važić (Stevo) Katarina španski
35 Zorić (Milorad) Katarina engleski
 
 

Kulturologija

 
RB Student Jezik
1 Murić (Siniša) Petar engleski
2 Božin (Nedelјko) Jelena francuski
3 Janjić (Saša) Jelena francuski
4 Ranković Natalija francuski
5 Jocić (Jasminka) Staša grčki
6 Krčevinac (Zoran) Luka grčki
7 Vojnović (Duško) Nikola grčki
8 Mušikić (Goran) Anđela italijanski
9 Savović (Milosava) Tea italijanski
10 Božović (Srđan) Katarina nemački
11 Radišić (Bore) Aleksandra portugalski
12 Knežević (Vladimir) Milica ruski
13 Radočaj (Nebojša) Anja ruski
14 Strikić Mia ruski
15 Vučković (Ivan) Sofija ruski
16 Đukanović (Slobodan) Anđela španski
17 Krčmar (Predrag) Ivana španski
18 Todorović (Jovica) Milica španski
19 Tomić (Predrag) Nađa španski
20 Trnovski (Želislav) Tina španski
21 Zaimi (Faik) Aksa španski
22 Žigić (Zoran) Zorana španski
23 Abut (Slobodan) Anja korejski
24 Ekmedžić (Vladimir) Mihajlo korejski
25 Grčić (Dragan) Mina korejski
26 Stanković Vukašin korejski
27 Švind (Mirko) Katarina korejski
28 Radović Jovana francuski
 
 

Pedagogija

 
RB Student Jezik
1 Grnja (Stevica) Teodora engleski
2 Kandić (Goran) Milana engleski
3 Malinović (Vladimir) Dušan engleski
4 Starčević (Jovica) Jovana engleski
5 Stojanović (Dejan) Sara engleski
6 Tamindžija (Branimir) Maja engleski
7 Terzić (Zoran) Bojana engleski
8 Vojinović (Pero) Marija engleski
9 Ačanski (Mirjana) Aleksandra francuski
10 Bodiroga (Dragan) Anđela francuski
11 Bogovac (Dalibor) Milica francuski
12 Darić (Dragan) Dragana francuski
13 Đurđević (Slobodan) Marija francuski
14 Janković (Goran) Aleksandar francuski
15 Prcović (Jovan) Jana francuski
16 Radenković Helena francuski
17 Sabo Mariana francuski
18 Škrba (Branimir) Tijana francuski
19 Šoć (Miodrag) Nađa francuski
20 Vasić (Predrag) Natalija francuski
21 Vujmilović (Dušan) Marja francuski
22 Injac (Kosta) Ivana italijanski
23 Levakov (Goran) Milica italijanski
24 Mandić (Milovan) Irena italijanski
25 Popović (Milun) Ana italijanski
26 Prolić (Ranko) Anja italijanski
27 Sekelјi (Mihajlo) Marija italijanski
28 Strnad (Mates) Marina italijanski
29 Đurašinović (Goran) Tijana kineski
30 Kalko (Mirko) Tara kineski
31 Kovačević (Nenad) Mina kineski
32 Vujaković (Stojan) Anđelija kineski
33 Jevtović (Zoran) Jelena nemački
34 Ostojić (Zoran) Teodora nemački
35 Pejić (Zoran) Zorana nemački
36 Petković (Vladan) Julija nemački
37 Repac (Slobodan) Sara nemački
38 Rozmaring (Atila) Filip nemački
39 Paunović (Dragan) Đorđe portugalski
40 Milićević (Duško) Sara rusinski
41 Budiša (Duško) Andrea ruski
42 Cvetanović (Slađan) Milica ruski
43 Đurić (Andrija) Natalija** ruski
44 Đurković (Goran) Marija ruski
45 Lukić (Dragiša) Nađa ruski
46 Marković (Suzana) Jovana ruski
47 Mitrović (Miroslav) Mirjana ruski
48 Mitrović (Zoran) Zorana ruski
49 Novaković (Zoran) Nevena ruski
50 Pajić (Milan) Ana ruski
51 Ristić (Miroslav) Tamara ruski
52 Savić (Željko) Sunčica ruski
53 Tešić (Goran) Nikolina ruski
54 Černjoš (Jan) Andrea slovački
55 Govedarica (Radislav) Nikolina španski
56 Hinić (Aleksandar) Alјoša španski
57 Ilić (Dejan) Ivana španski
58 Lovrić (Miloš) Anđela španski
59 Marčetić (Jovo) Anja španski
60 Mikanović (Želјko) Jovana španski
61 Mraović (Ranko) Zorana španski
62 Okanović (Miroslav) Jovana španski
63 Radak (Želјko) Adela španski
64 Rodić (Obrad) Teodora španski
65 Šimunov (Milan) Anđela španski
66 Smilјanić (Stevo) Anđela španski
67 Stjepanović (Miodrag) Olivera španski
68 Šušnjar (Milosav) Ružica španski
69 Vasilјev (Dejan) Nina španski
70 Vuković (Stipan) Sara španski
71 Živak (Predrag) Aleksandra španski
72 Ivetić (Goran) Dušan korejski
 73  Barišić Vanja  ruski
 

Psihologija

 
RB Student Jezik
1 Andrić (Vladimir) Milica engleski
2 Bagarić (Miroslav) Una engleski
3 Bogdanović (Jugoslav) Jovan engleski
4 Dmitrović (Radovan) Jelena engleski
5 Ekmeščić (Srđan) Jana engleski
6 Grigorov (Aleksandar) Lav engleski
7 Jeremić (Marinko) Bojana engleski
8 Klajn (Goran) Milica engleski
9 Komaromi (Atila) Ana Reka engleski
10 Konakov (Srđan) Mia engleski
11 Kosanović (Dušan) Nataša engleski
12 Kostadinović (Đorđe) Mina engleski
13 Kostić (Siniša) Elena engleski
14 Kovačević (Slađan) Anastasija engleski
15 Materić (Stojan) Marina engleski
16 Mitrović (Novica) Anastasija engleski
17 Mladenović (Zoran) Nina engleski
18 Nešić (Radomir) Anja engleski
19 Novičić (Vladan) Tijana engleski
20 Pačkovski (Ivan) Tijana engleski
21 Panić (Nemanja) Dunja engleski
22 Puzović (Miloš) Kristina engleski
23 Radojević (Branko) Tara engleski
24 Radulović (Deneš) Sergej engleski
25 Rkman (Želјko) Jelena engleski
26 Salamić (Dušan) Iva engleski
27 Simić (Predrag) Nemanja engleski
28 Siracki (Vladimir) Dijana engleski
29 Tamburić (Ljubiša) Bogdana engleski
30 Tomaš (Bogdan) Dunja engleski
31 Vuković (Slađan) Jelena engleski
32 Zajović (Predrag) Natalija engleski
33 Živanović (Ivan) Mila engleski
34 Popović (Nenad) Ružica francuski
35 Stankov (Nenad) Milјana francuski
36 Zlatarev Marijana francuski
37 Ivković (Miodrag) Aleksandra grčki
38 Ćurčin (Mita) Aleksandra italijanski
39 Dukić (Mladen) Isidora italijanski
40 Gavrilov (Branislav) Petra italijanski
41 Jocić (Nenad) Tatjana italijanski
42 Latinović (Saša) Anja italijanski
43 Marić (Duško) Nina italijanski
44 Milojević (Zoran) Sonja italijanski
45 Nešić (Saša) Sara italijanski
46 Rašuo (Zoran) Zorana italijanski
47 Tenjović (Darko) Kristina italijanski
48 Trajković (Miodrag) Sara italijanski
49 Vlaisavlјević (Milan) Nevena italijanski
50 Vojnović (Aleksandra) Marija italijanski
51 Kovačević (Radovan) Anja kineski
52 Bobić (Aco) Nina nemački
53 Gligorić (Dejan) Teodora nemački
54 Lazarević (Mišel) Miloš nemački
55 Lazović (Radoje) Dušica nemački
56 Panić (Đorđe) Elena nemački
57 Perin (Igor) Marija nemački
58 Pustahija (Zoran) Tijana nemački
59 Radojko (Želјko) Minja nemački
60 Radović (Draško) Kristina nemački
61 Sivč (Miron) Leontij nemački
62 Trifunović (Marijana) Dragana nemački
63 Vujić (Siniša) Bojana nemački
64 Timošilov (Viktor) Ivan* portugalski
65 Dejanović (Dejan) Čedomir ruski
66 Delić (Rajko) Anđela ruski
67 Preradović (Đorđe) Nikolina ruski
68 Drobac (Miroslav) Marijana španski
69 Jovanov (Željko) Željana španski
70 Malinić (Miodrag) Maja španski
71 Popović (Branko) Nikolina španski
72 Popović (Zoran) Nikolina španski
73 Rajkov (Pavle) Marija španski
74 Stojanović (Milan) Srđan španski
75 Tadić (Zoran) Aleksandra španski
76 Todosijević (Ivica) Teodora španski
77 Uhlarik (Vlasćislav) Svetlana španski
78 Vidović (Goran) Katarina španski
79 Vukašinović (Milolјub) Tijana španski
80 Ćirić (Zoran) Jelena korejski
 
 

Rusinski jezik i književnost

 
RB Student Jezik
1 Arva (Đura) Ana engleski
2 Builčik (Vladimir) Aleksandar španski
 
 

Ruski jezik i književnost

 
RB Student Jezik
1 Dodić (Zoran) Sava španski
2 Đorđević (Slobodan) Anđela korejski
3 Kvočka (Miroslav) Emilija mađarski
4 Lakić (Ljubomir) Jovana engleski
5 Maglajčević (Želјko) Katarina francuski
6 Milutinović (Dejan) Milica španski
7 Mitić (Saša) Angelina italijanski
8 Perić (Milorad) Vanja francuski
9 Petrić (Đorđe) Anđelka španski
10 Radeka (Žaklina) Marija engleski
11 Tešić (Vladan) Ivana nemački
12 Velјkov (Dragan) Viktorija italijanski
13 Vinčić (Rade) Una korejski
 
 

Slovački jezik i književnost

 
RB Student Jezik
1 Muhova (Jan) Aleksandra nemački
2 Šiška Magdalena mađarski
 
 

Socijalni rad

 
RB Student Jezik
1 Arsović (Vladan) Milјana ruski
2 Belada (Darko) Jovana poljski
3 Bodinovac (Davor) Nikola korejski
4 Bogdanović (Radan) Anđela španski
5 Borišev (Dragan) Marija italijanski
6 Božić (Želјka) Bobana rumunski
7 Božović (Marko) Milica nemački
8 Budovalčev (Svetislav) Bojana ruski
9 Dobranić (Marko) Tamara ruski
10 Dragnić (Gordana) Anđela španski
11 Đurđević (Aleksandar) Dunja španski
12 Grujić (Zoran) Sara ruski
13 Horvat (Mirko) Aleksandar nemački
14 Ivanović (Zoran) Jovana ruski
15 Ivković (Nebojša) Aleksandar nemački
16 Jandrić (Milan) Jelena engleski
17 Jerković (Dragan) Dragana italijanski
18 Jovanović (Siniša) Anita ruski
19 Kalapiš (Nikola) Jana španski
20 Kiralј (Šandor) Petra mađarski
21 Kisić (Velemir) Aleksandra ruski
22 Komosar (Dragan) Petar španski
23 Kondić (Radenko) Jelena italijanski
24 Kovač (Nera) Manuela italijanski
25 Krasin (Goran) Gordan slovački
26 Lakić (Velјo) Milica portugalski
27 Lazović (Nebojša) Petar nemački
28 Makitan (Zoran) Marijana ruski
29 Marković (Dragomir) Jovana ruski
30 Mićević (Milan) Ana ruski
31 Mirosavlјević (Milisav) Strahinja rusinski
32 Miškov (Zdravko) Anđela ruski
33 Morosiuk (Ivan) Teodora francuski
34 Nakić (Damir) Maja engleski
35 Pantelić (Milovan) Nikola rumunski
36 Perić (Želјko) Aleksandra ruski
37 Plavšić (Čedomir) Jefimija španski
38 Popović (Mirko) Milena španski
39 Rikalo (Jelena) Anja francuski
40 Samardžić (Dušan) Jovana slovački
41 Savić (Marinko) Luka ruski
42 Savić (Svetlan) Kristina ruski
43 Stefanović (Ivica) Tijana španski
44 Stevanović (Zoran) Helena ruski
45 Stojanov (Želјko) Jovana španski
46 Stojšin (Ljilјana) Aleksandra mađarski
47 Tufegdžić (Zoran) Tamara španski
48 Vitković (Radovan) Vuk ruski
49 Zubelić (Zdravko) Tijana engleski
50 Župan (Antun) Ivan rumunski
 
 

Sociologija

 
RB Student Jezik
1 Aničić (Nada) Anja grčki
2 Bajović (Ivan) Jovan španski
3 Bošnjak (Nedelјko) Bojan španski
4 Ćojbašić (Dragan) Andrijana kineski
5 Daraž (Miroslav) Marija engleski
6 Đerić (Milosav) Ivana ruski
7 Dojčinović Ivana ruski
8 Drekić (Đorđe) Doroteja nemački
9 Đukić (Dragan) Simona španski
10 Golubov (Igor) Anđela francuski
11 Grahovac (Slavolјub) Svetlana italijanski
12 Hodak (Damir) Emili nemački
13 Ivanković (Milovan) Marija nemački
14 Kandić (Radoš) Sofija italijanski
15 Kostić (Nenad) Luka engleski
16 Krasić (Goran) Anđela španski
17 Krčedinac (Zoran) Zorana ruski
18 Lazarević (Milan) Bilјana francuski
19 Leković (Vladimir) Nikolija italijanski
20 Ljubinković (Miomir) Dunja engleski
21 Mijić (Sveto) Anđelija španski
22 Milijanović (Predrag) Anđela ruski
23 Milјanović (Zoran) Igor korejski
24 Nastić (Dragolјub) Aleksandar engleski
25 Nikšić (Momčilo) Mihajlo engleski
26 Novta (Đura) Vanesa grčki
27 Ostojić (Dragan) Iva nemački
28 Pejić (Nedelјko) Aleksa francuski
29 Perišić (Dušan) Đorđe španski
30 Petraš Jana slovački
31 Ražnatović Jelena ruski
32 Rikanović (Slaviša) Mia španski
33 Sloboda (Nebojša) Mina španski
34 Stojisavljević Jovan slovački
35 Švabić (Milorad) Miloš ruski
36 Tepavčević (Filip) Ivana rumunski
37 Tepavčević Anđela grčki
38 Trifunović (Robert) Anđela korejski
39 Trninić (Aleksandar) Vesna italijanski
40 Varga Una španski
41 Vasić (Saša) Katarina engleski
42 Vlaisavlјević (Branislav) Petar nemački
43 Vojinović (Uroš) Nikola engleski
44 Živanović (Branislav) Bima španski
45 Živković (Jovan) Mihailo engleski
46 Zolarek (Robert) Ivana španski
 
 

Španski jezik, književnost i kultura

 
RB Student Jezik
1 Bardun (Zlatko) Gligorije engleski
2 Ćosin Katarina engleski
3 Kralj Milica engleski
4 Smuk (Branislav) Iva engleski
5 Svorcan Strahinja engleski
6 Adamović (Jovan) Jelena francuski
7 Nikolić (Bratislav) Stanislava grčki
8 Janković (Žarko) Miona italijanski
9 Kolarov (Ljubomir) Nikola italijanski
10 Kozić (Darko) Mina italijanski
11 Popović (Željko) Isidora nemački
12 Kurilić (Branko) Isidora španski
13 Boškov (Svetozar) Nikola korejski
14 Mirić Tatjana korejski
 15  Ćorić Željana  portugalski
 

Srpska književnost i jezik

 
RB Student Jezik
1 Bajić (Nedelјko) Mirjana korejski
2 Blagojević (Dejan) Goran italijanski
3 Blagojević (Đorđe) Jelena engleski
4 Boškan (Momčilo) Nikola ruski
5 Božić (Darko) Milana španski
6 Damnjanović (Živojin) Aleksandra francuski
7 Dašić (Petar) Jovana engleski
8 Đerković (Ivica) Teodora španski
9 Durmanović (Slobodan) Vojislav engleski
10 Filipović (Nikola) Marija španski
11 Gajić Milica ruski
12 Guganović (Siniša) Emina francuski
13 Kalajdžija (Zoran) Zorana** rusinski
14 Kapor Milica ruski
15 Krstić Viktor mađarski
16 Maksić Strahinja francuski
17 Mandić (Jovo) Aleksandra francuski
18 Milošević (Miolјub) Anđela engleski
19 Perendija (Siniša) Jovana italijanski
20 Savić Helena francuski
21 Stanković (Goran) Anja španski
22 Stojković (Goran) Natalija italijanski
23 Todorović (Duško) Emilija španski
24 Tomović (Slobodan) Milica nemački
25 Vasić (Dejan) Dragana ruski
 
 

Srpski jezik i književnost

 
RB Student Jezik
1 Blažin (Slobodan) Marina ruski
2 Boroja (Stojan) Jana nemački
3 Bursać (Aleksandar) Nina grčki
4 Ćirić (Nenad) Ivana španski
5 Čirjak (Milan) Milana rusinski
6 Cvetković Svetlana korejski
7 Dujin (Alan) Andrea nemački
8 Gajić (Slaviša) Violeta ruski
9 Grbić Milica ruski
10 Horvatić (Nikola) Juraj francuski
11 Karanović (Radovan) Maja španski
12 Matković (Milan) Milana ruski
13 Milenković (Mirolјub) Danijela poljski
14 Mitrović (Saša) Milica ruski
15 Petronijević (Danilo) Ana ruski
16 Popov (Saša) Anja ruski
17 Ristić (Svetomir) Aleksandar engleski
18 Simić (Slobodan) Anđela ruski
19 Slavković (Slobodan) Teodora španski
20 Stanković Anđela grčki
21 Stojanović (Ljubomir) Anđela italijanski
22 Vojvodić (Aleksandar) Luka nemački
23 Vujić (Zoran) Bojan ruski
24 Vujičić (Predrag) Tara francuski
25 Vukašinović (Dragan) Dunja mađarski
26 Zorić (Dušan) Maja engleski
 
 

Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost

RB Student Jezik
1 Orovec Dezi nemački
2 Šoljmaši Viktoria engleski
3 Živanov Anđela mađarski
 
 

Žurnalistika

 
RB Student Jezik
1 Antić (Vladimir) Iva engleski
2 Calić (Zoran) Nikolina francuski
3 Ćirić (Ranko) Marija nemački
4 Čučković (Zoran) Milica ruski
5 Galicki (Janko) Iva engleski
6 Govedarica (Goran) Gorana ruski
7 Guran (Đorđe) Boris španski
8 Jašin (Igor) Jovana ruski
9 Jokanović (Zoran) Sofija španski
10 Jovanović (Srđan) Jovana španski
11 Knežević (Radoslav) Isidora ruski
12 Kovačev (Zlatko) Ekatarina italijanski
13 Kujović (Boris) Lea mađarski
14 Marinković (Maja) Anastasija italijanski
15 Martać (Ivica) Isidora ruski
16 Meseldžija (Đorđe) Marija italijanski
17 Miloradov (Goran) Marija francuski
18 Momirov (Zvezdan) Dunja rumunski
19 Nenadović (Milan) Marina španski
20 Pajić (Saša) Mila italijanski
21 Pavlović (Vladan) Kristina portugalski
22 Petaković (Branislav) Marko španski
23 Polovina (Goran) Milan** italijanski
24 Rosandić (Nedelјko) Sandra španski
25 Ruman (Mihajlo) Ena portugalski
26 Šipter (Darko) Stasia španski
27 Stefanović (Dragan) Sofija španski
28 Štefek (Vladimir) Slavko ruski
29 Stojanović (Bogdan) Andrea italijanski
30 Stojinović (Stanko) Staša španski
31 Vještica (Goran) Katarina francuski
32 Vukas (Nenad) Saška nemački
33 Vuković (Darko) Valentina španski
34 Zelјković (Aleksandar) Sara španski
35 Živanović (Branislav) Bima rusinski
 36  Misailović Milica  ruski

STUDENTI 3. godine

 

  Komparativna književnost sa teorijom književnosti  3. godina
RB Student indeks Jezik
1 Bulatovic (Boban) Teodora 050010/2020 francuski
2 Čonkić (Saša) Nemanja 050004/20 nemački
3 Gajić (Vladimir) Jovana 050006/2020 francuski
4 Kerac Milan Dunja 050003/20 španski
5 Kovačević Marko 50001 ruski
6 Medjesi Boris Natasa 50010 ruski
7 Mladenovic Zoran Bojana 050016/20 ruski
8 Račić (Saša) Jovana 050002/2020 španski
9 Rakočević Ivana Sofija 050008/2020 španski
10 Ružica Kerac 050003/20 španski
11 Sekulović Ivan Željka 050007/2020 španski
12 Stojšić (Srđan) Mila 050012/2020 ruski
  Komunikologija 3. godina    
RB Student indeks Jezik
1 Anđelković Bojan Lidija 550031/2020 francuski
2 Antić (Miloš) Doroteja 550004/2020 španski
3 Balj Predrag Natalija 550017/2020 nerazvrstan
4 Došen (Draško) Tijana 550013/2020 italijanski
5 Gužvica Marija Katarina 550036/2021 slovački
6 Jeremić (Vladimir) Anđela 550006/2020 ruski
7 Kećanski (Petar) Paja 550024/2020 engleski
8 Kosović Tomislav Sofija 550018/2020 rusinski
9 Kunovac Valentina Anastasija 5500192020 nerazvrstan
10 Lovre (Neđeljko) Jovana 550028/2020 italijanski
11 Marić. Željko. Jovana 550005/2020 ruski
12 Marković Nebojša Teodora 550015/2020 italijanski
13 Matić (Zoran) Emilija 550022/2020 engleski
14 Miletić (Miodrag) Danijela 550023/2020 ruski
15 Milovanović (Nikola) Katarina 550008/2020 italijanski
16 Nićetin Predrag Anja 550029/2020 francuski
17 Ognjen ( Miomir) Iđuški 550027/2020 španski
18 Petrović (Milan) Tijana 550011/2020 italijanski
19 Petrović Nataša Anastasija 550003/2020 francuski
20 Pješčić Milan Jana 550021/2020 portugalski
21 Pušac Nada Kruna 550035/2020 španski
22 Sekulić (Nemanja) Aleksandra 550014/2020 španski
23 Šešum (Jovan) Vedrana 550001/2020 italijanski
24 Vucelja Djura Nadja 550020/2020 engleski
25 Zarin (Goran) Nadja 550025/2020 rusinski
26 Zorić (Dragan) Tijana 550002/2020 španski
27 Zubac (Dalibor) Jelisaveta 550007/2020 engleski
  Kulturologija 3. godina    
RB Student indeks Jezik
1 Banićević Zoran Nastasija 560009/2020 italijanski
2 Dinić Aleksandar Dinić 560015/2020 portugalski
3 Đurović Dragan Daša 560018/2020 španski
4 Filipović Dragan Filip 560011/2020 španski
5 Francisti (Rastislav) David 560024/2020 rusinski

pogrešno izabran manjinski jezik

6 Hrnčić Biljana Pavle 560031/2020 engleski
7 Iličin Petar Isidora 560022/2020  

francuski

8 Juhazovic Rasko Tatjana 560017/2020 slovački

pogrešno izabran manjinski jezik

9 Karadžić (Biljana) Tamara 560004/2020 italijanski
10 Kostić (Srđan) Sanja 560028/2020 francuski
11 Kovačević Veljko Anja 560005/2020 nemački
12 Martinov Slavoljub Lora 560012/20 slovački

pogrešno izabran manjinski jezik

13 Pešić Goran Mila 560010/2020  

francuski

14 Petric Snežana Teodora 560019/2020 mađarski

pogrešno izabran manjinski jezik

15 Pitulić Goran Anja 560003/2020 kineski
16 Rakanović Denis Una 560025/2020 španski
17 Raketić (Goran) Anđela 560002/2020 ruski
18 Ristic Stevan Gordana 560026/2020 italijanski
19 Stajić Goran Jelena 560007/2020 poljski
20 Vujanić( Dejan) Aleksandra 560013/2020 slovački

pogrešno izabran manjinski jezik

21 Vuković (Srđan) Ana 560021/2020 španski
22 Živanovic (Vladan) Iva 560008/2020 engleski
 23  Macanović Tamara portugalski
 Srpska filologija u kontaktu 3. godina
Student indeks Jezik
1 Savić Anđela 150002/2020 kineski
  Žurnalistika 3. godina    
RB Student indeks Jezik
1 Agbaba (Miodrag) Lena 180027/2020 italijanski
2 Arsić (Dejan) Anđela 180031/2020 rusinski
3 Blagojević (Dragan) Milica 180016/2020 engleski
4 Brkljač Zoran Zorana 180002/2020 rusinski
5 Bulić Miloš Marija 180011/2020 engleski
6 Ćirić Đorđe Milica 180021/2020 francuski
7 Ćirić Tatjana Aleksa 180010/2020 rusinski
8 Ćulibrk Duško Teodora 180008/2020 rusinski
9 Duletić Vladimir Aljoša 180026/2019 francuski
10 Ivanišević Dejan Katarina 180019/2020 nemački
11 Japundža Darko Ivana 180004/2020 portugalski
12 Jović (Ivica) Viktorija 180024/2020 nemački
13 Jović Boris Nina 180017/2020 nemački
14 Kahrimanović (Ferid) Emir 180014/2020 rusinski
15 Kojić (Darko) Luka 180003/2020 španski
16 Lukić (Stevan) Teodora 180005/2020 grčki
17 Nađa Milan Tatalović 180001/2020 rusinski
18 Otlokan Duško Jovana 180007/2020 nemački
19 Pandzic Dejan Aleksandar 180012/2020 nemački
20 Polimac Radoslav Danijela 180009/2020 engleski
21 Popov Predrag Miroslava 180034 rusinski
22 Popović(Duško)Ognjen 180026/2020 ruski
23 Santrač (Mića) Miloš 180030/2020 grčki
24 Šipić Jelena 180018/2020 engleski
25 Sretkovic Jovan Nemanja 180033 grčki
26 Stanojčić (Vesna) Nataša 180015/2020 engleski
27 Stokić Miloš Stefan 180006/2020 portugalski
28 Todorović (Milan) Teodora 180013/2020 francuski
29 Todorović (Milan) Vedrana 180023/2020 italijanski
30 Tomić (Đokica) Ivana 180029/2020 ruski
31 Valentina (Ljubomir) Simović 180022/2020 rusinski
32 Visnjic Goran Tamara 180032 rusinski

 

 

ПРОВЕРА СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Енглески језик – 27.9. у 16.00 (учионица 340)

Руски језик –  24. 9. у 12.00 (129).

Италијански језик – 10.9. у 12.00, кабинет 351.

Шпански језик –  20.9. у 9.30 часова,  у учионици 124 238

Немачки језик –  29.8. у  11 часова, кабинет 218.

Француски језик – 12.9. у 10.00

НOВИ УПИСНИ РOК ЗA КУРСEВE ЦEНTРA ЗA JEЗИКE

ПOЧEO JE НOВИ УПИСНИ РOК ЗA КУРСEВE ЦEНTРA ЗA JEЗИКE!

С вeликим зaдoвoљствoм вaс пoзивaмo дa oдaбeрeтe нeки oд jeзикa из нaшe пoнудe и уживaтe у учењу, уз врхунски нaстaвни кaдaр и сaврeмeнe мeтoдe!

 НУДИMO ПРOMOTИВНИ ПOПУСT OД 20% ЗA СВE ПOЛAЗНИКE ГРУПНE НAСTAВE И ПOПУСT OД 40% ЗA СВE СTУДEНTE И ЗAПOСЛEНE НA УНИВEРЗИTETУ У НOВOM СAДУ!!!

Дoбрo дoшли!

Контакт и пријава – ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИКЕ (uns.ac.rs)

 

Провера знања хрватског језика за програме размене

Провера знања хрватског језика за програме размене у оквиру Универзитета у Новом Саду одржаће се у среду, 13. октобра 2021. у 11 часова у учионици 124 на Филозофском факултету. Молимо кандидате да попуне пријаву и најаве се професору мејлом. Подаци о пријављивању су на следећем линку.

СЛОБОДНА МЕСТА НА ЈЕЗИКУ ПО ИЗБОРУ

Слободна места на предмету страни језик по избору у текућој академској години (2021/2022.) има на следећим језицима:

грчки

кинeски

пoљски

пoртугaлски

румунски

русински

кoрejски

мaђaрски

слoвaчки

Eвропски дан језика 2021.

Центар за језике филозофског факултета традиционално прославља Европски дан језика, 26. септембар, и ове године. Због тренутне епидемиолошке ситуације, прослава ће се одржати онлајн. У сарадњи са језичким одсецима Филозофског факултета, као и уз материјал који је обезбедио Савет Европе на Званичној страници Европског дана језика, www.coe.int, припремили смо вам презентације којим бисмо представили језике који се могу код нас учити.

 Језички квизови, занимљивости и игре

Немачки:

Румунски:

Грчки:

Енглески:

Италијански:

Kинески:

Мађарски:

Пољски:

Русински:

Руски:

Словачки:

Француски:

Шпански:

Хрватски:

ДОДАТАК

Апликација за језичке изазове Савета Европе

Како се каже здраво на различитим језицима: ПОСЛУШАЈ

Како се животиње оглашавају на различитим језицима (ономатопеја): ПОГЛЕДАЈ

НOВИ УПИСНИ РOК ЗA OНЛAJН КУРСEВE

ПOЧEO JE НOВИ УПИСНИ РOК ЗA OНЛAJН КУРСEВE ЦEНTРA ЗA JEЗИКE!

С вeликим зaдoвoљствoм вaс пoзивaмo, гдe гoд дa стe, дa oдaбeрeтe нeки oд jeзикa из нaшe пoнудe и уживaтe у учeњу oд кућe, уз врхунски нaстaвни кaдaр и сaврeмeнe мeтoдe!

Кoнтaкт и приjaвa: ОВДЕ

НУДИMO ПРOMOTИВНИ ПOПУСT OД 20% ЗA СВE ПOЛAЗНИКE ГРУПНE НAСTAВE И ПOПУСT OД 40% ЗA СВE СTУДEНTE И ЗAПOСЛEНE НA УНИВEРЗИTETУ У НOВOM СAДУ!!!

Дoбрo дoшли!

Провера знања хрватског језика за програме размене

Провера знања хрватског језика за програме размене у оквиру Универзитета у Новом Саду одржаће се у петак, 26. фебруара 2021. у 12 часова у учионици 109 на Филозофском факултету. Молимо кандидате да попуне пријаву и јаве се професору мејлом. Подаци о пријављивању су на следећем линку.