ПРОВЕРА СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Енглески језик – 27.9. у 16.00 (учионица 340)

Руски језик –  24. 9. у 12.00 (129).

Италијански језик – 10.9. у 12.00, кабинет 351.

Шпански језик –  20.9. у 9.30 часова,  у учионици 124 238

Немачки језик –  29.8. у  11 часова, кабинет 218.

Француски језик – 12.9. у 10.00