Ценовници

Центар за језике Филозофског факултета

Ценовник тренутне понуде курсева

ПОПУСТ ОД 20% ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ И ЗАПОСЛЕНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ!!!

 

ПРОМОТИВНА НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Језици Врста и трајање наставе  

Цена курса са ПДВ-ом за програм по полазнику

 

 

ТУРСКИ

ХРВАТСКИ

ЧЕШКИ

Групна настава

 

2 семестра

 

24 недеље

4 часа недељно

 15.600

 12.480*

*цена са урачунатим промотивним попустом од 20%

Цена курса са попустом од 5% износи 14.820 РСД.

Цена курса са попустом од 10% износи 14.040 РСД

 ХРВАТСКИ Индивидуална  настава 720 за 1 час
НАСТАВА ПО ПРОГРАМУ
Тип програма Трајање наставе Цена групне наставе са ПДВ-ом по полазнику

(величина групе 5–10)

Цена индивидуалне наставе са ПДВ-ом
ЕНГЛЕСКИ

ИТАЛИЈАНСКИ

НЕМАЧКИ

ПОРТУГАЛСКИ

ПОЉСКИ

РУСКИ

ШПАНСКИ

1 семестар

12 недеља

4 часа недељно

20.400

 16.320*

*цена са урачунатим попустом од 20%

Цена курса са попустом од 5% износи 19.380 РСД.

Цена курса са попустом од 10% износи 18.360 РСД.

 Ниво А/Б:

1440

за 1 час

 

Ниво Ц:

1920

за 1 час

Тип програма Трајање наставе Цена групне наставе са ПДВ-ом по полазнику

(величина групе 5–10)

Цена индивидуалне наставе са ПДВ-ом
РУСИНСКИ

СЛОВАЧКИ

РУМУНСКИ

 

1 семестар

12 недеља

4 часа недељно

20.400

 16.320*

*цена са урачунатим попустом од 20%

Цена курса са попустом од 5% износи 19.380 РСД.

Цена курса са попустом од 10% износи 18.360 РСД.

  1200 за 1 час

 

Тип програма Трајање наставе Цена групне наставе са ПДВ-ом по полазнику (величина групе 5–10)
Припремна настава

за полагање испита

из енглеског језика

 

B2 First (FCE)

C1 Advanced (CAE)

C2 Proficiency (CPE)

1 семестар

12 недеља

4 часа недељно

20.400

 16.320*

*цена са урачунатим попустом од 20%

Цена курса са попустом од 5% износи 19.380 РСД.

Цена курса са попустом од 10% износи 18.360 РСД.

Трајање часа и наставе:

  • час траје 45 минута;
  • настава се изводи у блоку од по два часа.

 Попусти:

  • промотивни попуст до 5% за све полазнике;
  • 10% за авансну уплату целокупног износа цене течаја;
  • 10% за другог и сваког следећег члана домаћинства;
  • 10% за све чланове групе (истовремена пријава најмање 5 чланова);
  • 20% за студенте, запослене Факултета и Универзитета;
  • попусти се могу сабирати, али не могу прећи 20% укупне цене течаја;
  • попусти важе за наставну групу са најмање 5 полазника, а висину свих одобрених попуста одређује Центар у складу са политиком позитивног економског пословања.

Плаћање на рате:

  • износ за промотивну наставу страних језика може се платити у четири једнаке рате; износи за наставу по програму могу се плаћати у једнаким месечним ратама

Жиро рачун: 840-1712666-26
Бр. модела: 97
Позив на број за провере знања језика: 648004710
Позив на број за курс португалског језика: 618004711
Позив на број за курс турског језика: 588004712
Позив на број за курс персијског/хрватског/чешког језика: 438004717
Позив на број за остале стране језике: 408004718
Позив на број за курс корејског језика: 208004757

Прималац: Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад

 

ЦЕНОВНИК ПРЕВОДИЛАЧКИХ И ЛЕКТОРСКИХ УСЛУГА

ЦЕНОВНИК ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЈЕЗИКА

KOНТАКТ И ПРИЈАВА