Основне студије

У оквиру Центра за језике Филозофског факултета у Новом Саду за студенте прве и друге године организује се настава страних језика у оквиру курса Страни језик – предмет по избору. У зависности од студијског програма, студенти овај курс углавном слушају 4 семестра. Приликом уписа студент попуњава образац пријаве у којој, уз друге тражене податке, наводи листу од пет страних језика.

Ко треба да попуни пријаву?
Осим оних који се уписују на студијски програм Француски језик и књижевност, сви други кандидати треба да попуне ову пријаву без обзира на то да ли наставу из страног језика по избору прате од прве, друге или треће године студија. Студенти који имају и други страни језик о своме избору ће се изјаснити током студија, о чему ће бити благовремено обавештени преко студентског сервиса.

Како да попуним пријаву?
Приликом пријаве страног језика по избору, уз личне податке, студент треба у празна поља обавезно да упише шест језика одговарајућим редоследом. На који од пријављених језика је распоређен студент може сазнати на сајту Факултета, најкасније до 1. октобра. Ако су за свих пет наведених језика квоте већ попуњене, студент ће остати нераспоређен све док се накнадно не изјасни за неки од језика на којем има слободних места. Страни језик на који је распоређен студент слуша 4 семестра.

Које језике могу да изаберем?
Студент може да изабере неки од следећих језика: енглески (не ниво А1), француски, немачки, руски, пољски, италијански, шпански, португалски, грчки, русински, словачки, мађарски, румунски и кинески језик.
За Енглески језик – предмет по избору не организује се настава за почетни ниво (А1). Студент не може као страни језик по избору бирати свој матерњи језик, као ни језик који студира или који је обавезан на одговарајућем студијском програму. Студенти на програму Руски језик и књижевност могу да изаберу само неки од понуђених западноевропских језика.

Шта још треба да знам?
Обавезно навођење пет језика је неопходно како би се лакше формирале наставне групе. Факултет је обавезан да сваком свом студенту обезбеди наставу из неког од страних језика, али због ограничења у погледу броја наставника и расположивог простора за сваки страни језик се формирају квоте. Попуњавање квота се врши према редоследу избора студената и успеху на пријемном испиту. Због тога је изузетно важно да студенти наведу пет језика, редоследом који одговара њиховим жељама и амбицијама.
Сваки студент је дужан да приступи прозивци/класификационом тесту који се за све језике организује у првој радној недељи у октобру. Обавештење о времену и учионици где ће се обавити овај тест студент може потражити на интернетској страници Факултета, најкасније до 1. октобра, или ће га добити на пријему студената прве године.

Журналистика и Компаративна књижевност
Студенти на студијским програмима Журналистика и Компаративна књижевност од 5. семестра прате наставу на курсу Други страни језик, у трајању од 2, односно 4 семестра.
Због тога су студенти друге године на ова два студијска програма дужни да попуне анкету као студенти прве године. Суденти не могу као други страни наводити језик који су већ слушали у оквиру курса Страни језик по избору.
Рангирање и распоређивање студената на одговарајући страни језик спроводи се на основу досадашњег просека на студијама. Уколико студент не буде распоређен ни на један од желјених језика, остаће нераспоређен док се поново не изјасни. Обавештење о накнадном изјашњавању биће објавлјено на сајту Факултета.
Студенти које не попуне анкету у наведеном периоду изјасниће се приликом уписа у октобру, када могу бирати између језика на којима у том тренутку буде било слободних места.