Промена језика

Студенти прве године НЕ МОГУ да промене страни језик по избору. Њима је додељен један од језика које су сами изабрали, а на основу броја бодова на упису.

Студенти друге и треће године могу да промене страни језик по избору из уколико нису положили ниједан сегмент тог предмета и имају објективне разлоге из којих желе да се пребаце на други страни језик. У том случају би требало да од 3. до 17. октобра текуће академске године приложе Центру писмену молбу са наведеним разлозима уз доказ о уплати за молбу (Канцеларија м7). Образац молбе се може преузети у скриптарници. Студенти се могу пребацити само на језике на којима има слободних места. 

Слободна места по језицима:

 

 

кинeски
мaђaрски
пoљски
румунски
русински
слoвaчки
кoрejски
НАПОМЕНА: студенти Културологије не могу слушати мањинске језике као стране