Молбе

Износ: 2.040,00 РСД (1.700,00 РСД + ПДВ)

Жиро рачун: 840-1712666-26
Бр. модела: 97
Позив на број: 408004718