Водич за бруцоше

Центар за језике

            При Центру за језике Филозофског факултета у Новом Саду организује се настава страних језика у оквиру курса Страни језик – предмет по избору. У зависности од студијског програма, студенти овај курс углавном слушају 4 семестра, од прве или евентуално (и) треће године студија (нпр. као први страни језик Српски у контакту, а као други страни језик Компаративна књижевност и Журналистика). Приликом уписа студент попуњава образац пријаве у којој, уз друге тражене податке, наводи листу од шест страних језика.

 

            Ко треба да попуни пријаву?

            Осим оних који се уписују на студијски програм Француски језик и књижевност и Румунски језик и књижевност, сви други кандидати треба да попуне ову пријаву за избор (првог) страног језика. Студенти који имају и други страни језик (нпр. Компаративна књижевност, Журналистика, Културологија и Комуникологија) о своме избору ће се изјаснити током студија, о чему ће бити благовремено обавештени преко студентског сервиса. Студенти Српске филологије у контакту бирају језик тек на трећој години студија.

 

            Како да попуним пријаву?

Приликом пријаве страног језика по избору, уз личне податке, студент треба да са списка изабере шест језика, обележавајући их бројевима од 1 до 6, где под 1 наводи свој први избор и све тако редом до 6. На који од пријављених језика је распоређен студент може сазнати на сајту Факултета, најкасније до 1. октобра. Ако су за свих шест наведених језика квоте већ попуњене, студент ће остати нераспоређен све док се накнадно не изјасни за неки од језика на којем има слободних места. Страни језик на који је распоређен студент слуша 4 семестра.

 

           Које језике могу да изаберем?

Студент може да изабере неки од следећих језика: енглески (не ниво А1), француски, немачки, руски, пољски, италијански, шпански, грчки, русински, словачки, мађарски, румунски, португалски, корејски и кинески језик.

За Енглески језик – предмет по избору не организује се настава за почетни ниво (А1). Студент не може као страни језик по избору бирати свој матерњи језик, као ни језик који студира или који је обавезан на одговарајућем студијском програму. Студенти на програму Руски језик и књижевност могу да изаберу само неки од понуђених западноевропских језика (италијански, енглески, португалски, немачки, шпански или француски).  Студенти на програму Културологија као страни jeзик не могу да одаберу језике средине (мађарски, румунски, русински и словачки).

 

            Шта још треба да знам?

Обавезно навођење шест језика је неопходно како би се лакше формирале наставне групе. Факултет је обавезан да сваком свом студенту обезбеди наставу из неког од страних језика, али због ограничења у погледу броја наставника и расположивог простора за сваки страни језик се формирају квоте. Попуњавање квота се врши према редоследу избора студента и укупном броју бодова оствареном при упису. Због тога је изузетно важно да студенти наведу свих шест језика, редоследом који одговара њиховим жељама и амбицијама (нпр. под 1 језик који највише желим, а под 6 језик који најмање желим да слушам).

Сваки студент је дужан да приступи прозивци/класификационом тесту који се за све језике организује у првој радној недељи у октобру. Обавештење о времену и учионици где ће се обавити овај тест/прозивка студент може потражити на интернетској страници Факултета, најкасније до 1. октобра, или ће га добити на пријему студената прве године.

 

         Журналистика и Компаративна књижевност
Студенти на студијским програмима Журналистика и Компаративна књижевност од 5. семестра прате наставу на курсу Други страни језик, у трајању од 2, односно 4 семестра.
Због тога су студенти друге године на ова два студијска програма дужни да попуне анкету као студенти прве године. Суденти не могу као други страни наводити језик који су већ слушали у оквиру курса Страни језик по избору.
Рангирање и распоређивање студената на одговарајући страни језик спроводи се на основу досадашњег просека на студијама. Уколико студент не буде распоређен ни на један од желјених језика, остаће нераспоређен док се поново не изјасни. Обавештење о накнадном изјашњавању биће објавлјено на сајту Факултета.
Студенти које не попуне анкету у наведеном периоду изјасниће се приликом уписа у октобру, када могу бирати између језика на којима у том тренутку буде било слободних места.