Распоред испита

Распоред испита за страни језик по избору на основним академским студијама

 

Енглески језик  (EJPI)

Немачки језик

Француски језик

Италијански језикШпански језик

Руски језик, Пољски језик

Мађарски језик

Румунски језик

Словачки језик

Русински jeзик

Грчки језик

Кинески језик, Кoрejски jeзик, Португалски језик