Докторске студије

Студенти на докторским студијама на Филозофском факултету у обавези су да докажу познавање два страна језика у току студија. Страни језици који се узимају у обзир јесу: енглески, немачки, француски, шпански, италијански, руски и кинески.

Први страни језик потребно је познавати најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира за живе језике и то до краја друге године студија.

Други страни језик потребно је познавати најмање на нивоу Б1 Заједничког европског оквира за живе језике и то до краја треће године студија.

Студенти Језика и књижевности који су на основним студијама студирали неки од наведених језика доказују само познавање другог страног језика.

Доказивање познавања страног језика може се обавити на више начина:
1) Полагање теста – Центар за језике организује проверу знања језика за студенте докторских студија почетком сваког семестра, о чему се благовремено поставља обавештење на сајту Центра и Факултета. На полагању треба поднети уплатницу којом се потврђује уплата провере знања.
Пријаву за проверу знања можете преузети ОВДЕ.
2) Признавање испита са претходних нивоа студија – уколико је студент на основним или мастерским студијама на државном универзитету положио страни језик на траженом нивоу, онда Центру подноси молбу за ослобађања од провере знања на докторским студијама. Молба се уплаћује по важећем ценовнику Центра.
3) Признавање међународних сертификата – уколико је студент стекао неки од признатих међународних сертификата познавања страног језика на траженом нивоу, онда Центру подноси молбу за ослобађања од провере знања на докторским студијама. Молба се уплаћује по важећем ценовнику Центра.

За проверу знања за потребе докторских студија можете контактирати са нашим језичким координаторима:

Енглески језик: Данијела Прошић Сантовац – dprosicsantovac@ff.uns.ac.rs

Немачки језик: Ана Стипанчевић – ana.stipancevic@ff.uns.ac.rs

Француски језик: Ивана Вилић – ivavilic@ff.uns.ac.rs

Руски језик: Наташа Ајџановић – najdzanovic@ff.uns.ac.rs

Шпански језик: Сања Маричић Месаровић – sanja.maricic.mesarovic@ff.uns.ac.rs