Докторске студије

Студенти на докторским студијама на Филозофском факултету у обавези су да докажу познавање два страна језика у току студија. Страни језици који се узимају у обзир јесу: енглески, немачки, француски, шпански, италијански, руски и кинески.

Први страни језик потребно је познавати најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира за живе језике и то до краја друге године студија.

Други страни језик потребно је познавати најмање на нивоу Б1 Заједничког европског оквира за живе језике и то до краја треће године студија.

Студенти Језика и књижевности који су на основним студијама студирали неки од наведених језика доказују само познавање другог страног језика.

Доказивање познавања страног језика може се обавити на више начина:
1) Полагање теста – Центар за језике организује проверу знања језика за студенте докторских студија почетком сваког семестра, о чему се благовремено поставља обавештење на сајту Центра и Факултета. На полагању треба поднети уплатницу којом се потврђује уплата провере знања.
Пријаву за проверу знања можете преузети ОВДЕ.
2) Признавање испита са претходних нивоа студија – уколико је студент на основним или мастерским студијама положио страни језик на траженом нивоу, онда Центру подноси молбу за ослобађања од провере знања на докторским студијама.
3) Признавање међународних сертификата – уколико је студент стекао неки од признатих међународних сертификата познавања страног језика на траженом нивоу, онда Центру подноси молбу за ослобађања од провере знања на докторским студијама.