Подаци за уплату

Жиро рачун: 840-1712666-26
Бр. модела: 97
Позив на број за провере знања језика (размена/грађанство): 648004710
Позив на број за курс португалског језика: 618004711
Позив на број за курс турског језика: 588004712
Позив на број за курс персијског језика: 438004717
Позив на број за остале стране језике: 408004718
Позив на број за курс корејског језика: 208004757

Позив на број за молбе: 408004718

Прималац: Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад

Износ за проверу знања језика за потребе програма размене и стипендија (у динарима): 5.640,00

Молба за признавање језика: 2.040,00