Провера знања језика на докторским студијама (јануар/фебруар)

језик датум време учионица
Енглески 3. 2. 2018. 9.00 – 11.00 107 и 108

Термини провере за остале језике биће објављени накнадно.