Provera stranog jezika za studente doktorskih studija

Nemački
7. septembar u 17.00 (amfiteatar)

Ruski
23. septembar u 10h u kabinetu 224/2.

Engleski
1. oktobar, nedelja, 9-11h, učionice 107 i 108.