Izbor 2. stranog jezika za 3. godinu studija

ZA STUDENTE 3. GODINE Žurnalistike, Komparativne književnosti, Komunikologije, Kulturologije i Srpske filologije u kontaktu

Studenti treće godine koji u okviru svog studijskog programa imaju drugi strani jezik po izboru u obavezi su da do 18. septembra 2023. godine popune formular za odabir drugog stranog jezika na Fakultetu. Formular se popunjava onlajn na https://forms.gle/jCowPvZQ98r8UzoL6 . Ukoliko imate problema sa popunjavanjem formulara, pišite Centru za jezike na languages@ff.uns.ac.rs .