Размена

Ако је студентима за размену/конкурисање за стипендију неопходна потврда о познавању страног језика, а имају тај страни језик положен као испит на Факултету, Центар не издаје засебна уверења, већ се у наведене сврхе користи уверење о положеним испитима које издаје Студентска служба. Потребно је да студенти на уверењу обележе потребне испите.

               Уколико су студенти ишли по старом програму и у индексу им не пише ниво знања страног језика, потребно је да се обрате предметном наставнику, који онда Центру мејлом потврђује ниво знања страног језика тих студената. На основу тога Центар студентима издаје потврде о познавању страног језика.

               Уколико студенти нису имали дати страни језик као испит на Факултету, морају се пријавити за проверу знања у Центру и јавити задуженом испитивачу који је у Комисији Центра. Уплате се врше по ценовнику центра и уплатнице достављају испитивачу. Након извршене провере, испитивач доставља Центру податке о провери и, уколико је провера успешна, Центар издаје потврду.

             Уколико студенти похађају студијски програм страног језика (нпр. Енглески језик и књижевност) који је потребан за размену, потврду могу затражити од свог наставника обједињених језичких вештина (савременог језика).

Запослени на Универзитету у Новом Саду такође могу обављати проверу знања у Центру и потврду са провере приложити при конкурисању на програме размене као доказ о познавању језика.

За проверу знања за потребе одласка на размену можете контактирати са нашим језичким координаторима.

Енглески језик: Бојана Јаковљевић – bojana.jakovljevic@ff.uns.ac.rs

Немачки језик: Ана Стипанчевић – ana.stipancevic@ff.uns.ac.rs

Француски језик: Вања Манић Матић – vanja.manic.matic@ff.uns.ac.rs

Италијански језик: Александра Блатешић – aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs

Руски језик: Маја Крстић – maja.krstic@ff.uns.ac.rs

Шпански језик: Сања Маричић Месаровић – sanja.maricic.mesarovic@ff.uns.ac.rs

Мађарски језик: Вилма Тишкеи – vilma.tiskei@ff.uns.ac.rs

Румунски језик: Ивана Иванић – ivana.janjic@ff.uns.ac.rs

Словачки језик: Зузана Тирова – tyrova@ff.uns.ac.rs

Хрватски језик: Перица Вујић – perica.vujic@ff.uns.ac.rs

 

Пријаву за проверу знања можете преузети ОВДЕ.

Подаци за уплату