Raspored nastave – turski jezik

PONEDELJAK

grupa, vreme, učionica

A2-1, 18.00/19.30   237

A1-1, 19.30/21.00  125

 

UTORAK

B1-1, 19.30/21.00 111

 

SREDA

A1-1, 19.30/21.00 111

 

ČETVRTAK

A2-1, 19.30/21.00 127

 

PETAK

B1-1, 18.00/19.30  314