KURSEVI TURSKOG JEZIKA

Dvosemestralni kurs turskog se uplaćuje u 4 rate i to:

  1. rata – do 31. oktobra
  2. rata – do 15. decembra
  3. rata – do 31. marta
  4. rata – do 31. maja

Žiro račun: 840-1712666-26
Br. modela: 97
Poziv na broj za kurs turskog jezika: 588004712

Primalac: Filozofski fakultet, Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad

Svrha uplate: kurs jezika

Cena celog kursa:  12.480,00* dinara

*cena sa uračunatim PDV-om i promotivnim popustom od 20%