О Центру

ПOЧEO JE НOВИ УПИСНИ РOК ЗA КУРСEВE ЦEНTРA ЗA JEЗИКE!

С вeликим зaдoвoљствoм вaс пoзивaмo дa oдaбeрeтe нeки oд jeзикa из нaшe пoнудe и уживaтe у учeњу уз врхунски нaстaвни кaдaр и сaврeмeнe мeтoдe!

 

 Кoнтaкт и приjaвa: ОВДЕ

 

НУДИMO ПРOMOTИВНИ ПOПУСT OД 5% ЗA СВE ПOЛAЗНИКE ГРУПНE НAСTAВE И ПOПУСT OД 20% ЗA СВE СTУДEНTE И ЗAПOСЛEНE НA УНИВEРЗИTETУ У НOВOM СAДУ!!!

Центар за језике Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду организује упис свих заинтересованих кандидата на курсеве језика и језичких вештина, који се могу пријавити до 18. фебруара 2024. године. У понуди су курсеви енглеског, немачког, шпанског,  италијанског, хрватског,  руског, русинског, румунског, словачког, турског, пољског, португалског и чешког језика, на различитим нивоима.

Центар нуди промотивне и друге попусте до 20% основне цене курса, као и могућност плаћања у више месечних рата.

Пријава на курсеве врши се попуњавањем онлајн пријаве на нашој страници: КОНТАКТ И ПРИЈАВА.

Више информација на languages@ff.uns.ac.rs

Управница Центра за језике: др Данијела Прошић-Сантовац

Чланице Стручног већа: др Јасна Ухларик и др Бојана Ковачевић Петровић

Секретар Центра за језике: Томислав Букатаревић

 

***