О Центру

ПOЧEO JE НOВИ УПИСНИ РOК ЗA OНЛAJН КУРСEВE ЦEНTРA ЗA JEЗИКE!

С вeликим зaдoвoљствoм вaс пoзивaмo, гдe гoд дa стe, дa oдaбeрeтe нeки oд jeзикa из нaшe пoнудe и уживaтe у учeњу oд кућe, уз врхунски нaстaвни кaдaр и сaврeмeнe мeтoдe!

 Кoнтaкт и приjaвa: ОВДЕ

НУДИMO ПРOMOTИВНИ ПOПУСT OД 20% ЗA СВE ПOЛAЗНИКE ГРУПНE НAСTAВE И ПOПУСT OД 40% ЗA СВE СTУДEНTE И ЗAПOСЛEНE НA УНИВEРЗИTETУ У НOВOM СAДУ!!!

Центар за језике Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду организује упис свих заинтересованих кандидата на онлајн курсеве језика и језичких вештина, који се могу пријавити до 20. фебруара 2022. године. У понуди су курсеви енглеског, немачког, шпанског, француског, италијанског, латинског, хрватског, румунског, руског, русинског, словачког, турског, португалског, пољског и старогрчког језика, на различитим нивоима, као и припремна настава за полагање испита из енглеског језика (B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE).

Центар нуди промотивне и друге попусте до 40% основне цене курса, као и могућност плаћања у више месечних рата.

Због тренутне ситуације изазване епидемијом вируса Covid-19 Центар за језике ће унаредном периоду организовати само ОНЛАЈН КУРСЕВЕ.

Пријава на курсеве врши се попуњавањем онлајн пријаве на нашој страници: КОНТАКТ И ПРИЈАВА.

Више информација на languages@ff.uns.ac.rs

Управница Центра за језике: др Данијела Прошић-Сантовац

Чланице Стручног већа: др Јасна Ухларик и др Бојана Ковачевић Петровић

Секретар Центра за језике: Томислав Букатаревић

 

***