Други страни језик за 3. годину студија

ZA STUDENTE 3. GODINE Žurnalistike, Komparativne književnosti, Komunikologije, Kulturologije i Srpske filologije u kontaktu

Studenti treće godine koji u okviru svog studijskog programa imaju drugi strani jezik po izboru u obavezi su da do 20. septembra 2021. godine popune formular za odabir drugog stranog jezika na Fakultetu. Formular se popunjava onlajn na https://forms.gle/DbpMFMPWioogQTgP8 . Ukoliko imate problema sa popunjavanjem formulara, pišite Centru za jezike na languages@ff.uns.ac.rs .